آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون

شرکت پویندگان بهبود کیفیت با درک نیاز سازمانها و واحد های صنعتی در سال1389 اقدام به راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون نمود.این آزمایشگاه کالیبراسیون در حال حاضر در زمینه طیف وسیعی از تجهیزات فعالیت می نماید. *کالیبراسیون چیست؟ 

 آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت در بخش هایی نظیر دما ، فشار ، ابعاد ، الکتریکال ، نیرو ، جرم ، حجم ، شیمی و ... آماده ارائه خدمات کالیبراسیون به مشتریان می باشد.

 

برای درخواست اینترنتی کالیبراسیون بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

 

برای پیگیری درخواست اینترنتی کالیبراسیون خود بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

 

 

برای دریافت تایید صلاحیت های آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت کلیک نمائید:

کلیک کنید

 

برای مشاهده دامنه فعالیت آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت به تفکیک بخش های گوناگون بر روی تصویر مربوط به بخش مورد نظر خود کلیک نمائید:

 

 

الکتریکال(دور و زمان) دما و رطوبت

فلو و تصحیح کننده های حجمی گاز فشار

نیرو و گشتاور ابعادی

جرم و حجم شیمی