آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با در اختیار داشتن ست وزنه های مرجع سری E2 ساخت معتبرترین برند حال حاضر دنیا ZWIEBEL و همچنین ترازوهای بسیار دقیق Sartorius توانایی انجام کالیبراسیون وزنه های سری F1 و پایین تر و ترازوهای با رده درستی ویژه (OIML I) را دارد ، همچنین این آزمایشگاه با استفاده از ترازوهای دقیقی که در اختیار دارد امکان کالیبراسیون ظروف حجمی از 1 μl تا 20 lit را فراهم نموده است .