ردیف

نام دوره

زمان برگزاری دوره

1

نگهداری و تعمیرات ماشین آلات (PM)

20و21 خرداد 1397

2

رسیدگی به شکایات و رضایتمندی مشتریان استاندارد      ISO10002:2014, ISO10004:2012

31 اردیبهشت 1397