ردیف

نام دوره

زمان برگزاری دوره

1

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015 ISO

7و8 شهریورماه 1397

2

الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس استاندارد 17025:2005 ISO/IEC

18و19 شهریورماه 1397