تماس با ما

Sms:
۳۰۰۰۸۹۰۷۱۳۱۱۳۱
ایمیل:
ایمیل آزمایشگاه:
تلفن دفتر مرکزی:
۰۱۳-۳۳۲۶۱۷۲۸
تلفن دفتر تهران:
۰۲۱-۲۶۴۲۴۹۶۳
تلفن آزمایشگاه:
۰۱۳-۳۳۸۸۴۵۴۷
دفتر مرکزی:
رشت ، خیابان سعدی ، ابتدای بلوار معلم ، ساختمان همکاران ، واحد۶
آزمایشگاه کالیبراسیون:
شهرصنعتی رشت ، بلوار صنعت یک ، نرسیده به تامین اجتماعی ، خیابان پردیس دوم ، جنب امداد گاز
دفتر تهران:
تهران ، میرداماد ، میدان مادر ، خیابان وزیری ، خیابان کاووسی ، طبقه ۴ ، واحد ۱۵
آدرس دفتر مرکزی شرکت پویندگان بهبود کیفیت:
آدرس آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون:

اعداد داخل تصویر را وارد کنید.

کد امنیتی